بیشتر

جشنواره ونیز ۲۰۱۹   بیش از یک قرن است که جشنواره ونیز یکی از معتبر ترین فسیتوال های هنری دنیا به شمار میرود. این جشنواره در سال ۱۸۹۵ تاسیس شده است و برای ارتقای سطح روند های جدید هنری میکوشد.

اخبار, فیلم parvaz ۱۷ شهریور ۱۳۹۸ بدون دیدگاه ادامه مطلب